Wednesday, 22 March 2023

 ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ  ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ।ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ 30  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ  ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ  ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ , ਯੂਵੀਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਏ. ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ  ਸਿੰਘ ਨੇ  ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ , ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ  ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


Tuesday, 21 February 2023

Informative Blog shared by Asst. Prof Amandeep Singh

 

E-Vehicles: Benefits and Challenges.

 

Electric vehicles, commonly known as e-vehicles, are an important component of the global push towards a more sustainable and environmentally conscious future. These vehicles use electric motors powered by rechargeable batteries instead of internal combustion engines, which burn fossil fuels and release harmful pollutants into the air. E-vehicles come in various shapes and sizes, from small electric scooters and bicycles to large trucks and buses. In this blog, we will explore the benefits and challenges of e-vehicles and their role in achieving a cleaner, more sustainable transportation system.

Benefits of E-Vehicles:

 One of the primary benefits of e-vehicles is that they are much more environmentally friendly than traditional vehicles. Because they do not rely on fossil fuels, e-vehicles emit little to no harmful pollutants into the air. This means that they can help to reduce air pollution and improve air quality, particularly in densely populated urban areas. In addition, e-vehicles are more energy-efficient than traditional vehicles, meaning they require less energy to travel the same distance. This makes them an attractive option for consumers looking to reduce their carbon footprint and save money on fuel costs.

 Another benefit of e-vehicles is that they are generally quieter than traditional vehicles. Electric motors produce less noise than internal combustion engines, which can help to reduce noise pollution in urban areas. This is particularly important for people who live near busy roads or highways, as noise pollution can have negative impacts on health and well-being.

 In recent years, governments and private organizations around the world have recognized the potential of e-vehicles to reduce greenhouse gas emissions and address the challenges of climate change. Many countries have introduced policies and incentives to encourage the adoption of e-vehicles, such as tax credits, rebates, and subsidies for the purchase of e-vehicles or the installation of charging infrastructure.

 Challenges of E-Vehicles:

 Despite their many benefits, e-vehicles also face several challenges that must be addressed in order to achieve widespread adoption. One of the biggest challenges is the cost of the technology. E-vehicles are often more expensive than traditional vehicles, primarily due to the cost of the batteries used to power the electric motors. While prices have been steadily declining over the years, they still remain a barrier to entry for many consumers.

 Another challenge is the range of e-vehicles. While modern e-vehicles are capable of traveling significant distances on a single charge, they still cannot match the range of traditional vehicles fueled by gasoline or diesel. This can make e-vehicles less practical for consumers who need to travel long distances without access to charging infrastructure. However, the increasing number of charging stations around the world is beginning to alleviate this issue.

 Role of E-Vehicles in Achieving a Sustainable Future:

 E-vehicles have a crucial role to play in achieving a cleaner, more sustainable future. The transportation sector is responsible for a significant portion of global greenhouse gas emissions, and e-vehicles offer a viable solution to reduce these emissions. By transitioning to e-vehicles, we can reduce our reliance on fossil fuels, decrease our carbon footprint, and improve air quality in urban areas.

 In addition, e-vehicles can help to promote innovation and job creation in the clean energy sector. As more consumers adopt e-vehicles, there will be an increased demand for charging infrastructure, battery technology, and other related products and services. This can help to create new jobs and drive economic growth in the clean energy sector.

Additionally, e-vehicles are also contributing to the development of a more decentralized and resilient energy system. As the use of renewable energy sources, such as wind and solar power, continues to grow, e-vehicles can play a role in balancing supply and demand on the electricity grid. For example, e-vehicles can be charged during periods of low electricity demand and discharged back into the grid during peak demand periods, helping to stabilize the grid and increase the use of renewable energy.

 Despite the challenges facing e-vehicles, the market for these vehicles is growing rapidly. According to a report by the International Energy Agency (IEA), the global stock of electric passenger cars surpassed 5 million in 2018, up from just 17,000 in 2010. The report predicts that by 2030, there could be as many as 220 million e-vehicles on the road, with passenger cars accounting for the majority of this growth.

 In addition to passenger cars, e-vehicles are also being developed and deployed for other transportation applications, such as buses, trucks, and delivery vehicles. Many of these vehicles are used in urban areas, where air pollution and noise are significant problems, and where the limited range of e-vehicles is less of an issue. By replacing traditional vehicles with e-vehicles in these applications, we can make significant strides towards a cleaner and more sustainable transportation system.

 Conclusion:

 E-vehicles are an important component of the global effort to reduce greenhouse gas emissions and achieve a more sustainable future. While they face several challenges, including high costs and limited range, they offer significant benefits in terms of reducing air and noise pollution, improving energy efficiency, and promoting innovation and job creation in the clean energy sector. As we continue to develop new technologies and infrastructure to support e-vehicles, we can look forward to a cleaner, more sustainable transportation system in the years ahead.

 

Beautiful Blog shared by Asst. Prof. Gagandeep Kaur

 ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੇ ਯਕਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ:

ਸਵਾਲ: ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮਾਂ
ਸਵਾਲ: ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪਿਤਾ
ਸਵਾਲ: ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੇਜ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮਨ
ਸਵਾਲ: ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ
ਸਵਾਲ: ਕਾਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕਲੰਕ
ਸਵਾਲ: ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਦਯਾ (ਤਰਸ)
ਸਵਾਲ: ਸੋਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਜਵਾਬ: ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖੋ
ਸਵਾਲ: ਦਯਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸੱਭ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ
ਸਵਾਲ: What is true test of Brahminhood? Dynasty (ਕੁਲ), character (ਚਰਿੱਤਰ)or knowledge(ਗਿਆਨ)..??
ਜਵਾਬ: Character (ਚਰਿੱਤਰ)

Sunday, 22 January 2023

Beautiful Blog by Asst. Prof. Bulbul (Dept. of English)

 Beauty of Nature

Nature has given us so much that we cannot even imagine. Life on this earth is possible only because of nature. There are many other planets in the universe but without this nature life is not possible there. Thus nature is the basis of our life. Nature is not the same everywhere on earth. According to the place, nature changes its appearance and according to that place provides us with resources, as well as provides comfort to our mind, our eyes.

Nature gives us so much, so it is our duty to respect it knowing its importance and not to destroy it for our selfishness. So that the children of man can also enjoy its beauty and take advantage of it, otherwise one day will be when people will be able to see and feel the beauty of this nature on the computer itself.


Wednesday, 18 January 2023

Blog by Asst. Prof. Baljit Kaur (Dept. of Commerce)

 Capital Formation

The income can be used for savings and investments. These two factors play a significant role in the economic development of an economy. The income which is not spent consumption is called saving. Further, when these savings are used for construction of roads, dams, purchase of raw materials, stocks, machinery, transport etc is called investment. It is al known as capital formation. Capital formation further leads to increased productive capacity of an economy. It helps to increase employment, per capita income and overall development of the country. The growth of an economy is highly dependent upon available resources. It implies an economy can achieve better growth if there is continuous increase in the resources. In the less developing countries the economy depends upon capital accumulation. If the rate of investment increases, it increases the national income. On the other hand, if investment falls national income also falls. To break the vicious circle of poverty we will have to increase the investment by increasing the savings in the country.
Some of the importance of capital formation are discussed as under.
(1)  Capital formation helps the country to become self-sufficient in the sense that a country does not have to rely on foreign investments, since savings of people get converted into investments.
(2) Capital formation helps an economy to achieve its desired economic growth. Increase in economic growth helps to improve the overall living standard of the people of the country which is important for any country.
(3) With the help of capital formation, a country can make better use of the natural resources for the benefit of itself and for the rest of the world. A country can produce and export high quality goods at globally competitive rates. Increase exports help to boost the economy of the country.
(4) Capital formation is beneficial for both companies and employees. On one side, capital formation provides finance for expansion at cheaper rates and on the other hand, expansion of business leads to more job opportunities.
(5) Capital formation increases the stock of Machineries equipment, raw materials etc. It helps to increase the productivity of an economy. Further, it leads to an increase in the rate of economic development. 

Tuesday, 10 January 2023

By: Asst. Prof. Navdeep Kaur (Department of Commerce)

 Privatization

After independence, India adopted mixed pattern of economy where both public and private sector

will play their role in the economic development of the country. But greater stress was placed upon

public sector as they have to play dominating and commanding role. The reasons were ,the private

sectors have limited capital to invest in long run fruit giving investments.. At the same time to

ensure justice and equity for the economically weaker sections ,the public sector was to work on

socio economic objectives of thee Government. But due to Globalization and Liberalization, the role

of government in economic activities is being reduced since 1991 and public sectors were

privatized.Privatization

After independence, India adopted mixed pattern of economy where both public and private sector

will play their role in the economic development of the country. But greater stress was placed upon

public sector as they have to play dominating and commanding role. The reasons were ,the private

sectors have limited capital to invest in long run fruit giving investments.. At the same time to

ensure justice and equity for the economically weaker sections ,the public sector was to work on

socio economic objectives of thee Government. But due to Globalization and Liberalization, the role

of government in economic activities is being reduced since 1991 and public sectors were

privatized.

Privatization is transfer of activities ,properties or capital from public to private hands. It refers to

denationalization of government run industries. After Privatization the government loose their

control over public activities.

The case for privatization has been based on a number of reasons

 Greater efficiency

 Bureaucracy and lack of initiative in public enterprises

 Accountability

 Quality of products

 Wider customer based

 Specialization

 Capital

Privatization is transfer of activities ,properties or capital from public to private hands. It refers to

denationalization of government run industries. After Privatization the government loose their

control over public activities.

The case for privatization has been based on a number of reasons

 Greater efficiency

 Bureaucracy and lack of initiative in public enterprises

 Accountability

 Quality of products

 Wider customer based

 Specialization

 Capital

  ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ  ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ...