Tuesday, 21 February 2023

Beautiful Blog shared by Asst. Prof. Gagandeep Kaur

 ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੇ ਯਕਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ:

ਸਵਾਲ: ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮਾਂ
ਸਵਾਲ: ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪਿਤਾ
ਸਵਾਲ: ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੇਜ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮਨ
ਸਵਾਲ: ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ
ਸਵਾਲ: ਕਾਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕਲੰਕ
ਸਵਾਲ: ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਦਯਾ (ਤਰਸ)
ਸਵਾਲ: ਸੋਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਜਵਾਬ: ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖੋ
ਸਵਾਲ: ਦਯਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸੱਭ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ
ਸਵਾਲ: What is true test of Brahminhood? Dynasty (ਕੁਲ), character (ਚਰਿੱਤਰ)or knowledge(ਗਿਆਨ)..??
ਜਵਾਬ: Character (ਚਰਿੱਤਰ)

No comments:

Post a Comment

  ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ  ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ...